Aktualności

 

orientation week march 04 1     W dniach 18-28 lutego nauczyciele akademiccy z  naszego instytutu uczestniczyli w Orientation Week, który był zorganizowanym dla nowo przybyłych studentów Erasmus+.  Jest to czas przeznaczony na naukę języka polskiego oraz poznawanie polskiej kultury i historii. Lektorat z języka polskiego przeprowadziła prof. uczelni dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, natomiast dr Kristina Vorontova jest koordynatorem Programu Erasmus+ na naszym wydziale.

źródło: UPH


JSA

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

System JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) (ma pełny dostęp do jego stale aktualizowanej bazy) oraz systemem POL-on (wspieranie danych do wypełniania metryk badanych prac).