Aktualności

We wrześniu 2018 r. dr Katarzyna Kozak z Instytutu Polonistyki i Neofilologii w ramach wymiany kadry akademickiej (Program Erasmus +) przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych na Universidad de les  Illes Balears (Hiszpania). Program wizyty obejmował spotkanie z pracownikami i studentami uczelni przyjmującej w celu kontynuowania współpracy w ramach programu Erasmus + oraz zaplanowania dalszych działań uwzględniających prowadzone w obu instytucjach badania naukowe.

     DSC09187

Funkcjonujące na Wydziale Humanistycznym instytuty - Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych i Instytut Filologii Polskiej i Logopedii łączy się w jeden instytut o nazwie

INSTYTUT POLONISTYKI I NEOFILOLOGII.

 

Zmiana obowiązuje od 1 września br.

Zarządzenie Rektora Nr 51/2018

20180605 154708 2

W dniach 21.05 – 09.06 w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych gościł Profesor Oleg Fedotov – znany i ceniony rosyjski teoretyk oraz historyk literatury, pracownik Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskiwe. Profesor O. Fedotov jest autorem kilkuset prac naukowych, w tym 40 monografii na temat twórczości takich pisarzy i poetów rosyjskich, jak: A. Błok, A. Achmatowa, L. Gumilow, M. Cwietajewa, A. Biełyj, M. Wołoszyn, W. Nabokow i wielu innych. W Siedlcach na Uniwersytecie, Pan Profesor poprowadził zajęcia dla studentów filologii, sp. język rosyjski w biznesie oraz język rosyjski w biznesie z translatoryką.