Aktualności

a

    Dzień Otwarty na Wydziale Humanistycznym w tym roku przebiegał pod folkowym hasłem, któremu podporządkowany był cały program. Przyszłym studentom zaproponowano zajęcia tematyczne związane z wiosną, zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, tradycjami, regionem i szeroko pojętą kulturą ludową. Ponadto, uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na stoiskach instytutów i kierunków WH, zwiedzić nowoczesny gmach, zagrać w gry planszowe.
Zajęcia językowe cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Poprowadzili je wykładowcy INIBI:
dr Ludmiła Mnich – Масленица – традиция и современность;
dr Rafał Kozak - Woher kommt der Osterhase?
dr Agnieszka Rzepkowska - Eggs-travaganza - Easter egg idioms;
dr Oxana Blashkiv - British Spring Festivals.
O stoisko Instytutu zadbali studenci pod kierunkiem mgr Magdaleny Wieczorek.
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

 

Dyktando dla dorosłych

w Mińsku Mazowieckim

 

Dorośli mieszkańcy powiatu mińskiego już po raz ósmy zmagali się z pułapkami ortograficznymi oraz interpunkcyjnymi w ramach Powiatowego Dnia Papieskiego.

  

Organizatorami dyktanda były trzy szkoły:

 

- Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim,

- Gimnazjum Salezjańskie im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim,

- Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej.

 

Do pisania nietypowego, ale jakże cennego dyktanda przystąpiło około 30 trzyosobowych „rodzin”, czyli prawie 100 osób, reprezentujących m. in. władze samorządowe, urzędników, radnych, lekarzy, pielęgniarki, duchownych, pracowników hospicjum, policjantów, żołnierzy, bibliotekarzy, nauczycieli i uczniów.

 

Tekst dyktanda podyktowała przewodnicząca jury, prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach, a w jego sprawdzaniu uczestniczyła również dr Barbara Stelingowska, adiunkt z siedleckiej polonistyki.

 

O wyjątkowej inicjatywie, skutecznie i owocnie integrującej społeczność mińską, można poczytać na stronie:

http://minskmaz.com/news/powiatowy-dzien-papieski-2015-podsumowanie

                                                                                                  

Violetta Machnicka

 

Minsk dyktando

W dniach 25-29 maja br. profesor UPH w Siedlcach, dr hab. Elena Koriakowcewa z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej wzięła udział w prestiżowej XVI Międzynarodowej konferencji Komisji Słowotwórstwa afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (organizacja UNESCO), której sekretarzem naukowym jest od roku 1995.

Doroczne, cykliczne spotkanie naukowe członków Międzynarodowej Komisji Słowotwórstwa afiliowanej przy MKS, które tym razem zorganizowane zostało w nowym gmachu Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Mariboru (Słowenia), cieszyło siębardzo dużym zainteresowaniem społeczności naukowej oraz mediów.

Patrz:http://mediaspeed.net/galerija/dogodki/11916-mednarodna-jezikovna-konferenca-univerze-v-mariboru#celotenOpis

W konferencji, która stanowiła znakomite forum merytorycznych dyskusji oraz wymiany poglądów, brali udział około 100 lingwistów z 14 krajów świata, w tym ponad 40 badaczy ze Słowenii. O wysoki poziom naukowy obrad zadbali organizatorzy, w tym prof. dr. Zinka Zorko, akademik Słoweńskiej Akademii Nauk, prof. dr. Alenka Šivic Dular ze Słoweńskiego Komitetu Slawistów, prof. dr. Irena Stramljič Breznik, zastępczyni redaktora naczelnego znanego czasopisma „Slavia Centralis” (lista ERIH+) – organizatorka panelu konfrontatywno-słowotwórczego.

Profesor Koriakowcewa wygłosiła referat pt. Substantywne (quasi)deminutiva pochodne od nomina abstracta w języku polskim i rosyjskim, który wywołał żywą i ciekawą dyskusję na temat deminutywów z internacjonalnymi formantami.

Konferencja była okazją nie tylko do zaprezentowania wyników prowadzonych badań przed światowej sławy specjalistami od derywatologii, ale także do omówienia planów dalszej współpracy z kolegami z Międzynarodowej Komisji Słowotwórstwa, w tym – ich udziału w międzynarodowym seminarium internetowym pt. Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań, które organizuje Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki pod koniec września 2015 r. Swój udział w webinarium zgłosili 10 członków Komisji z 8 krajów europejskich,

patrz: https://sites.google.com/site/seminariuminternetowekslmks/home/uczestnicy-seminarium